Privacy

Holy Glory, gevestigd te Dendermondestraat 44, 2018 Antwerpen (hierna: Holy Glory), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Holy Glory verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten bij ons afneemt of levert, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn

 • Gegevens van klanten/leveranciers
 • Naam
 • Geslacht
 • Telefoon/Fax nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer (indien aanwezig)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegeens verwerken?

Holy Glory verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Wij kunnen contact met u opnemen per telefoon, fax, email, post, Whatsapp, pushbericht op Android app of iOs app en website live chat. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze producten, services en overige activiteiten of evenementen
 • Een opdracht van/levering aan een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst en contact(en) met de klant te kunnen onderhouden
 • Een opdracht aan/levering van een leverancier te kunnen vastleggen in een overeenkomst en contact(en) met de leverancier te kunnen onderhouden
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot belastingaangifte, identificatie, arbeidswetgeving,
  fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Minderjarigen

Holy Glory heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We leveren daarom ook geen producten en/of diensten aan minderjarigen. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?

Holy Glory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en/of zolang als de wet dit voorschrijft. Wanneer u zich bij ons uitschrijft als klant, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u zich heeft uitgeschreven. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze klantenservice.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holy Glory verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Holy Glory blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Holy Glory gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holy Glory. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een derde partij door te sturen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holy Glory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wijzigingen

Holy Glory kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy verklaring. De meest actuele Privacy verklaring is te allen tijde in te zien op www.holyglory.be. Deze versie is opgesteld in maart 2021.